O firmie

Szanowni Państwo

F.U.H.P. BEST s.c. istnieje od 1993 roku na rynku badawczo-doradczym. Nasze wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowany i ceniony zespół specjalistów zapewnia wszystkim naszym Klientom, wiarygodne niepodważalne wyniki badań.

Najważniejsza dla nas jest satysfakcja i zadowolenie Klienta.
Nasi Klienci to zarówno duże Przedsiębiorstwa, Small business, Urzędy Miast i Gmin jak i indywidualni Klienci.

 

Oferta

LABORATORIUM


Posiadamy zatwierdzenie systemu jakości  pobierania i badania wody do spożycia przez ludzi w zakresie badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wydane przez PPIS w Toruniu.

Wykonujemy badania i pomiary:

 • wody do spożycia w zakresie fizyko-chemii i mikrobiologii,
 • wód powierzchniowych i podziemnych,
 • wód ciepłowniczych i technologicznych,
 • ścieków,
 • wód opadowych i roztopowych,
 • osadów ściekowych,
 • gleby,
 • odpadów wraz z testami wymywalności,
 • kamienia kotłowego i osadów korozyjnych,
 • wody w zakresie oceny korozyjności i osadotwórczości z wykorzystaniem programu Aquakor.

 

POZOSTAŁE USŁUGI

Firma BEST s.c. świadczy usługi w zakresie:

1. Opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji przez Organa Administracji Państwowej związane z zagadnieniami dotyczącymi:

 • gospodarki wodnej i ściekowej (operaty wodno-prawne),
 • gospodarki odpadami (wytwarzanie, przetwarzanie),
 • powietrza (studium ochrony powietrza),
 • hałasu.

2. Gospodarki odpadami w tym min. prowadzenie ewidencji KPO, opracowywanie kart charakterystyki odpadów.

3. Opracowania informacji i naliczanie opłaty z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska.

4. Badań, pomiarów i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i chemii energetycznej.

5. Nadzoru nad systemami uzdatniania wody w zakresie kontroli jakości wody.

 

Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla F.U.H.P. BEST s.c. T.Orłowska St. Wiśniewski niezwykle ważne, aby każdy Klient wiedział , w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U.H.P. BEST s.c. T. Orłowska St. Wiśniewski z siedzibą w Toruniu ( ul. Skłodowskiej – Curie 41 ; 87-100 Toruń )

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy lub zlecenia, w celu zawarcia a następnie realizacji umowy / zlecenia , a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron, także w procesie ofertowania, realizacji umowy/zlecenia oraz fakturowania.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy/ zlecenia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zlecenia / umowy przez F.U.H.P. BEST s.c. T.Orłowska St. Wiśniewski

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zlecenia w zakresie usług objętych przedmiotem działalności F.U.H.P. BEST s.c. T. Orłowska St. Wiśniewski.

 5. Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, w szczególności w zakresie : imienia i nazwiska, adresu .

 6. Pani/Pana dane przechowywane są na nośniku elektronicznym i komputerze zabezpieczone hasłem a w formie papierowej w szafie zamykanej w pomieszczeniu zamykanym i nadzorowanym przez właścicieli.

 7. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki hasłom co zabezpiecza przed skutkami ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/zlecenia oraz po realizacji umowy/ zlecenia zgodnie z wymogami przepisów prawa .

 9. Posiada Pani / Pan prawo :
  - dostępu do treści swoich danych
  - do ich sprostowania,
  - do usunięcia,
  - do ograniczenia przetwarzania,
  - do przenoszenia danych
  - do wniesienia sprzeciwu
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Usunięcie danych przetwarzanych przez F.U.H.P. BEST s.c. T.Orłowska St. Wiśniewski na wniosek Pani/Pana następuje niezwłocznie , z wyjątkiem następujących sytuacji:
  - masz zlecenie / umowę w trakcie realizacji
  - masz nieuregulowany dług wobec F.U.H.P. BEST s.c. T.Orłowska St. Wiśniewski, niezależnie od metody płatności
  - zachowanie Twoich danych osobowych dotyczących realizacji usługi niezbędne jest dla celów księgowych lub przepisów Prawa Ochrony Środowiska.

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.

 12. F.U.H.P. BEST s.c. T.Orłowska St. Wiśniewski nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom z wyłączeniem upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.

Kontakt

 


 

ul. Skłodowskiej – Curie 41 87-100 Toruń
 


 

 

FIRMA F.U.H.P.  BEST TESRESA ORŁOWSKA, STANISŁAW WIŚNIEWSKI
ZAKOŃCZYŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ Z DNIEM 31.12.2018 ROKU.


WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DALSZĄ WSPÓŁPRACĄ,
PROSZIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU
+ 48 503 993 822

 

 

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej www.bestsc.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.